Cito-toets oefenen

Begrijpend lezen

donderdag 21 augustus 2014

Het vak begrijpend lezen komt veel terug op de Cito-toets in groep 8 en de Entreetoets in groep 7. Om die reden heb ik er een apart artikel over geschreven. Begrijpend lezen maakt deel uit van taalvaardigheden, waaronder ook spelling en woordenschat vallen. Lees hier meer over begrijpend lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten