Cito-toets oefenen

Schooladvies

Voor kinderen en ouders is groep 8 een spannend jaar. Het is het laatste jaar op de basisschool en hierin wordt alvast vooruitgekeken naar het vervolg op het middelbaar onderwijs. Zeker wanneer een kind het eerste kind in een gezin is dat de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs maakt, zijn er nogal wat vragen. Het schooladvies van de basisschool speelt een belangrijke rol bij het voortgezet onderwijs. In dit artikel lees je wat het schooladvies precies inhoudt.

Toetsen op de basisschool

Gedurende de basisschool maken kinderen wel honderden toetsen. Methodegebonden toetsen voor taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Maar ook maken ze Cito-toetsen. Dat zijn toetsen die deel uit maken van het leerlingvolgsysteem (LVS). Deze toetsen zijn belangrijk. Ze worden aan het einde en halverwege een schooljaar afgenomen, vandaar de termen M en E (Midden en Eind). Wanneer de Cito spelling in groep 6 wordt afgenomen in januari, wordt gesproken over de M6 toets voor spelling.

Beoordeling van de toetsen

De toetsen worden beoordeeld middels het systeem dat Cito heeft opgesteld. Dat betekent dat de toetsscore wordt omgezet in een vaardigheidsscore (waarmee gezegd kan worden in hoeverre een kind vaardig is betreffende de getoetste stof) en naar een schaalscore die varieert van I (heel goed) tot V (heel zwak).

Actie van de scholen

Scholen moeten zorg bieden aan kinderen die uitvallen. Wanneer een leerling keer op keer III scoort en dan ineens V, moet er actie worden ondernomen. De leerkracht schrijft in veel gevallen een handelingsplan voor de groep en neemt hier individuele kinderen in op. Wanneer een leerling keer op keer V scoort, zal er niet zozeer worden ingezet op het verhogen van die V naar een IV, maar eerder om te voorkomen dat een kind nog verder uitvalt.

Schooladvies

Aan het einde van de basisschool krijgen kinderen een schooladvies. Daarin wordt gezegd welk niveau het kind moet gaan doen. In de meeste gevallen is het schooladvies bindend en nemen middelbare scholen dit klakkeloos over van de basisschool. In een enkel geval, bijvoorbeeld als een Cito-toets niet correspondeert met het advies, wordt opnieuw gekeken. Het schooladvies is opgebouwd uit een aantal zaken, namelijk:

  • de score voor de Entreetoets
  • de scores volgens het LVS
  • de werkhouding van het kind


Tot slot speelt de Cito-toets een rol, die pas aan het einde van groep 8 wordt afgenomen. Deze score bevestigt, als het goed is, het advies dat gegeven is. Daarmee is het advies definitief rond.

Middelbare scholen

Het schooladvies zorgt dat een kind in de brugklas in een groep komt te zitten die past bij zijn niveau. Op de middelbare school kan echter veel gebeuren. Zo komt het ook voor dat kinderen van niveau wisselen naarmate de tijd vordert. Het tl-advies blijkt niet helemaal passend en de leerling wordt in een havo-klas geplaatst, of andersom. De middelbare school bewandelt hier haar eigen weg in. Wil je meer weten over het schooladvies van jouw zoon of dochter? Dan kun je het beste in gesprek gaan met de leerkracht in groep 8.Geen opmerkingen:

Een reactie posten