Cito-toets oefenen

Studievaardigheden

Het vak studievaardigheden komt veelvuldig terug op Cito-toetsen, zoals de Cito Eindtoets en de Entreetoets. Lang niet alle scholen bieden dit vak aan op het reguliere lesprogramma. Wellicht dus goed om te weten wat het vak studievaardigheden inhoudt en wat kinderen er van dienen te leren. In dit artikel aandacht voor de verschillende vaardigheden die bij studievaardigheden komen kijken.

encyclopedie Wat zijn studievaardigheden?

Met studievaardigheden oefenen kinderen diverse vaardigheden die hen helpen om informatie te verkrijgen. Denk hierbij aan:
  • het alfabetisch kunnen zoeken en ordenen van informatie;
  • het hanteren van naslagwerken en registers;
  • het aflezen van schema's, grafieken en tabellen;
  • het lezen van kaarten.

Alfabetiseren

Een basis binnen studievaardigheden ligt binnen het alfabetiseren. Dat is immers nodig om een woordenboek te kunnen gebruiken of aan de slag te gaan met naslagwerken en registers. In de eerste lessen wordt doorgaans het alfabet ruim omgezet en dienen leerlingen woorden als auto, mandarijn, klarinet en zodiac op de juiste volgorde te zetten. Maar naarmate de tijd vordert wordt het lastiger en moeten kinderen stroopwafel, stroper, strooien en stroopkoek op de juiste volgorde zien te zetten. 

Naslagwerken en registers

Bij het hanteren van naslagwerken en registers zijn andere vaardigheden nodig, zoals het alfabetisch kunnen zoeken van woorden. Zodra zij kunnen alfabetiseren, gaan zij aan de slag met naslagwerken en registers, zoals encyclopedie├źn, woordenboeken en atlassen. Ze zoeken het land Monaco op de pagina met de M en vinden dit uiteindelijk na Marokko en Moldavi├ź en vlak voor Montenegro en Monteverde. Daarna slaan ze de bladzijde op waarop zij de kaart kunnen vinden en onthouden ze het vak waarin het land gelegen is.

Schema's, grafieken en tabellen

Veel informatie wordt ondergebracht in schema's, grafieken en tabellen. We moeten dus wel leren om die op de juiste wijze te hanteren. Kinderen lezen vanuit schema's allerlei gegevens af en moeten die later weer in een grafiek plaatsen. Bijvoorbeeld een overzicht van de huisdieren die er in de klas zijn. Hoeveel kinderen hebben een hond? Hoeveel een kat? Hoeveel kinderen hebben geen huisdieren? 

kaartlezen studievaardigheden

Kaartlezen

Ook kaartlezen speelt een belangrijke rol. Het gaat niet alleen om het vinden van een land via het register, maar ook om het aflezen van informatie. Nadat kinderen geleerd hebben hoe een kaart is opgebouwd, leren ze meerdere kaarten naast elkaar te leggen. Zo lezen ze af hoeveel inwoners in een bepaald gebied werkloos zijn, welke ziekenhuizen zij kiezen of welke sporten zij beoefenen. Tevens leren kinderen de weg te omschrijven via een kaart en kunnen ze foto's bij plaatsen op diezelfde kaart plaatsen. 

Online vaardigheden

Tegenwoordig gaat studievaardigheden ook online. Er wordt immers steeds vaker gebruik gemaakt van websites om informatie te vergaren. Leerlingen leren dan ook goede informatie van slechte informatie te onderscheiden, maar ook welke trefwoorden hen naar een antwoord op hun vraag brengt.

Studievaardigheden oefenen

Het vak studievaardigheden wordt niet op alle scholen geoefend en onderwezen. Om die reden willen veel ouders dat ik met hun kinderen studievaardigheden oefen. Ik raad vaak onderstaande oefenpakketten aan om thuis te oefenen, omdat ze lekker compleet zijn. Studievaardigheden is een lastig vak en onderstaand oefenmateriaal biedt niet alleen oefeningen voor de Cito-toets of de Entreetoets, maar ook een compleet oefenboek dat aan studievaardigheden gewijd is. In 10 lessen wordt dieper in gegaan op studievaardigheden. Er is aandacht voor alle vormen van studievaardigheden zoals hierboven beschreven. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten