Cito-toets oefenen

Entreetoets

Veel ouders denken dat groep 8 van de basisschool een belangrijk jaar is. Dan wordt immers de eindtoets (vaak de Cito-toets) afgenomen. En diezelfde Cito-toets bepaalt weer het schoolniveau van het kind op het voortgezet onderwijs. Die ouders weten vaak niet dat er nog een andere toets is, die mogelijk nog veel belangrijker is: de Entreetoets. De Entreetoets wordt afgenomen bij kinderen in groep 7 en geeft - voorafgaand aan de Cito-toets of de Eindtoets - richting aan het schooladvies.

Entreetoets

De Entreetoets is geen verplichte toets en krijgt dus niet zoveel aandacht als de Eindtoets. Ook scholen geven weinig ruchtbaarheid aan de Entreetoets. En dat is op zijn zachtst gezegd opvallend, want de Entreetoets duurt veel langer dan de Eindtoets, bevat meer gedetailleerde onderwerpen, wordt zeker gebruikt bij het vormen van een schooladvies en wordt ook verstrekt door het bureau Cito.

Inhoud van de Entreetoets

De Entreetoets toetst de vaardigheden die overeenkomen met de vaardigheden die een leerling aan het einde van groep 8 zou moeten beheersen. Het gaat dan vooral om de kerndoelen die door het Ministerie van Onderwijs zijn opgesteld. In de Entreetoets komen de volgende onderdelen (lees: toetsen) voor:

  • rekenvaardigheden, zoals rekenen met maten en gewichten, rekenen met kommagetallen, procenten, verhoudingen, breuken, rekenen met grote en kleine getallen, rekenen met geld;
  • taalvaardigheden, zoals stellen (schrijven), begrijpend lezen, spelling (werkwoorden en niet-werkwoorden) en woordenschat;
  • studievaardigheden, zoals kaarten lezen, zaken alfabetiseren, interpreteren van tabellen, grafieken, schema's en overzichten, het hanteren van een register en naslagwerk.

Afname Entreetoets

Scholen informeren doorgaans over de afname van de Entreetoets. Anders dan bij de Eindtoets zijn zij vrij om het moment van afname te bepalen. Veel scholen kiezen ervoor om de toets aan het einde van het schooljaar af te nemen, ergens in mei of juni. Dan hebben de kinderen de meeste vaardigheden onder de knie en is er nog genoeg tijd om de toets te laten nakijken.

Score Entreetoets

De uitslag van de Entreetoets komt meestal na een week of drie. De school zal eerst de uitslag bekijken en dan pas gaat deze naar ouders. Over het interpreteren van de score van de Entreetoets hebben we een kort filmpje gemaakt.Naar aanleiding van de score op de Entreetoets voeren scholen veelal gesprekken met ouders van kinderen die onder hun niveau hebben gescoord of met ouders van kinderen die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs. Door een gesprek kunnen deze ouders zich oriënteren op de vervolgstappen richting het voortgezet onderwijs.

Entreetoets versus Eindtoets

De Entreetoets in groep 7 is gedaan, de score is binnen. Wat nu? Scholen gebruiken deze score vaak om een advies voor het voortgezet onderwijs te formuleren. Of een leerling naar het gymnasium of de havo gaat, hangt voor een groot deel af van de Entreetoets. De Eindtoets in groep 8 zal dit advies bevestigen of ontkrachten, waarna vaak een besluit door de school genomen wordt over het definitieve advies.

Entreetoets oefenen

Niet alleen ouders, ook veel kinderen willen de Entreetoets oefenen. Ze bereiden zich op die manier voor op de vragen die de revue zullen passeren. Ook kunnen hiaten nog worden ondervangen: moeilijke punten kunnen worden bijgeschaafd. Wilt u goed oefenmateriaal gebruiken? Dan adviseer ik gebruik te maken van het oefenpakket 'Eindtoets groep 7 oefenen'. Dit oefenmateriaal is samengesteld door onderwijsexperts en behandelt alle onderdelen die aan bod komen op de Eindtoets. Met ruim 550 unieke opgaven is dit oefenpakket helemaal compleet. Tevens krijgt u er drie oefenboeken bij op het gebied van rekenen, taal en studievaardigheden met nog eens 450 oefeningen én uitgebreide uitleg. Klik op onderstaande links om het materiaal te bestellen. Het is zowel beschikbaar als ebook als in ringband.Klik hier om de ebooks te bestellen 
direct na betaling beschikbaar!


1 opmerking

  1. The cardroom operator may restrict the quantity wagered in any game or sequence of 점보카지노 video games. The commission may by rule require an annual record check of all renewal purposes for a cardroom occupational license. The cost of processing fingerprints and conducting a record check shall be borne by the applicant.

    BeantwoordenVerwijderen