Cito-toets oefenen

Bijles

Het belang van de Cito-toets, of de Eindtoets, neemt steeds meer toe. Basisscholen baseren zich bij het vormen van een advies voor het voortgezet onderwijs steeds meer op de uitslag van de Cito-toets (en in steeds groter wordende mate ook op de uitslag van de Entreetoets). Dat doen ze omdat middelbare scholen die scores ook als uitgangspunt nemen. Ouders verkeren vaak in tweestrijd. Bijles of geen bijles? Wel oefenen voor de Cito, of toch niet?

Taboe

Er heerst een taboe op het oefenen voor de Cito-toets en de Eindtoets in groep 8, evenals het voorbereiden op de Entreetoets in groep 7. Dat taboe wordt groter gemaakt door ouders die op het schoolplein staan. 'Je gaat toch niet oefenen met je kind?' mopperen ze. Of, zoals op fora te lezen is: 'Wie zijn kind laat oefenen voor de Cito-toets is geen goede ouder.' Die leuzen vinden hun weg op het internet en dus ook bij ouders. Want er zijn nu eenmaal voorstanders en tegenstanders van oefenen.

Voorstanders bijles Cito-toets

Waar tegenstanders het vooral zielig vinden voor kinderen dat ze moeten oefenen voor de Cito-toets of de Entreetoets (want ze gaan toch al de hele dag naar school?) zien voorstanders ook de voordelen van oefenen in. En die voordelen zijn er bovenal voor de kinderen. Namelijk:

  • kinderen vragen tegenwoordig zelf om oefenmateriaal voor de Cito-toets of de Entreetoets;
  • kinderen voelen zich een stuk sterker als ze zich hebben voorbereid op de Cito-toets of de Entreetoets;
  • door te oefenen kunnen kinderen zichzelf verbeteren en leren ze nogmaals de belangrijkste onderdelen toe te passen;
  • als ouder kunt u het oefenen leuk maken, door samen met uw kind aandacht aan de toets te besteden (waarmee u tevens interesse laat zien in wat uw kind op school doet).


Positieve reacties oefenen

Kinderen die oefenen voor de Eindtoets, de Cito-toets of de Entreetoets halen doorgaans betere resultaten dan wanneer ze niet oefenden. Puur vanwege het herhalen van de stof die nodig is voor op de toets en het bekend raken met de vragen die gesteld worden. Al bijlesdocent kreeg ik dan ook veel positieve reacties van ouders met wiens kinderen ik voor de toetsen oefende. Ook de kinderen zelf waren na afloop erg tevreden met het resultaat en zeker met het besef dat zij dat zelf voor elkaar hadden gekregen.

Bijles en oefenen voor de Cito-toets

Goed oefenen voor de Cito-toets en de Eindtoets in groep 8 of de Entreetoets in groep 7 kan helpen om uw kind zich goed voor te laten bereiden op de betreffende toetsen. Houd daarbij altijd rekening met uw kind en vraag aan hem of haar hoe er het beste geoefend kan worden. Alleen op die manier zullen uw kind en u het beste resultaat bereiken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten